201504301430381573fjRZIyTh201504301430381655NFqgBuMi201504301430381690mjJsriQU201504301430381721DX6kwII6
Projektledning
Vi leder projekt genom alla faser, säkerställer kostnader och tidseffektiviserar. Projekten varierar mellan mindre lägenhetsprojekt till projekt som inkluderar större villaområden och stadsdelar.
Dokumentation
Vi kan hjälpa ditt företag med dokumentation inom FTTx där allt från nätdesignskarta till UTS och LNS ingår. Vi dokumenterar även till slutkunds system om det behövs.
Nätdesign
Vi arbetar med aktiv och passiv nätverksdesign. Till er fördel verkar vi oberoende av leverantörer vilket innebär att olika tekniska lösningar kan erbjudas efter specifika behov och projekt.
Besiktningar
Vi utför besiktning av fiber- och kopparbyggnationer. Tillsammans med entreprenören, om så önskas även beställaren besiktigar vi byggnationen av nätet och utförandet.

Vi erbjuder tekniska konsulter med specialistkompetens inom optiska infrastrukturer och integration av koppar, fiberoptisk och trådlös teknik

Projektering

Under projekteringen beskriver vi vad som ska anläggas för att möta behov och syfte med utbyggnaden.

Genom en korrekt och väl genomförd projektering blir lösningen optimal utifrån gällande förutsättningar och behov.

Realisering

Vår realiseringen beskriver vilka aktiviteter som ska göras längs en tidsaxel. 

Vem/vilka som utför aktiviteterna och vem/vilka som är ansvariga och att beställningar av HW levereras till rätt plats och i rätt tid.

Driftsättning

För att försäkra att arbetet utförs på ett korrekt sätt och inte orsakar onödiga skador på ägodelar eller natur utförs ett omfattande dokumentationsarbete innan, under och efter byggnationen

Nyheter

There are no news